Reklamacje

Pliki do pobrania

  • Formularz Skargi
  • Formularz reklamacyjny - karty
  • Formularz reklamacyjny dla Klienta indywidualnego
  • Formularz reklamacyjny dla Klienta instytucjonalnego
  • Informacja dla Klienta - Zasady składania reklamacji

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi