O Banku

Historia Spółdzielczości Bankowej w Obszy

Historia spółdzielczości bankowej w Obszy sięga roku 1952, kiedy to, 24 sierpnia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, na którym podjęto uchwałę o powołaniu Gminnej Kasy Spółdzielczej w Obszy. GKS rozpoczęła działalność 1 września 1952 – na bazie dotychczasowego Punktu Kasowego GKS Łukowa.

W latach 1952 -1956 Kasa mieściła się w części wydzierżawionego budynku drewnianego o pow. 20m². W 1956 r. przeniesiono do nowo wybudowanego budynku Gminnej Rady Narodowej zajmując dwa pomieszczenia o łącznej pow. 40m².

W 1976 r., na skutek reformy administracyjnej kraju, połączone zostały w jedną gminę dotychczasowe samodzielne gminy Obsza i Łukowa. W związku z odgórnym zarządzeniem, że na terenie jednej gminy może działać tylko jeden samodzielny BS, połączono BS w Obszy z BS w Łukowej. Nowa placówka figurowała jako Bank Spółdzielczy w Łukowej z siedzibą w Obszy. Stan taki trwał do 11 lipca 1983 r., kiedy powołano samodzielny Bank Spółdzielczy w Obszy.

W 1989 r., po zmianie systemu polityczno-gospodarczego i odejściu od centralnego modelu zarządzania, BGŻ przestał być dla Banków Spółdzielczych obowiązkową centralą zrzeszającą. Bank Spółdzielczy w Obszy usamodzielnił się i zaczął dynamicznie się rozwijać. Zatrudnienie wzrosło do 15 osób.

Od 1993 r. placówka jest w pełni skomputeryzowana, mieści się we własnej siedzibie wybudowanej w latach 1972-74. Nadmienić należy, że budowa własnego budynku była możliwa przy wydatnej pomocy miejscowych rolników – członków BS w formie czynu społecznego, co stanowiło 50% wartości budynku w stanie surowym.

W swojej historii Bank może wydzielić 5 okresów: kiedy był pod rządami NBP, Banku Rolnego, Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych, Banku Gospodarki Żywnościowej oraz okres ostatni obejmujący lata 1993-2001, kiedy to BS w Obszy zrzeszony był w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. we Wrocławiu. Od 15 marca 2002 r. BS w Obszy jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie.  

Władze Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Obszy

Katarzyna Książek
Prezes Zarządu
Andrzej Jeleń
Wiceprezes Zarządu
Jarosław Stanisław Kaczorowski
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Anna Kozyra
Przewodnicząca Rady
Stanisław Cybulak
Wiceprzewodniczący Rady
Agnieszka Sarzyńska
Sekretarz Rady
Eugeniusz Ryba
Członek Rady
Wioletta Matysiak
Członek Rady
Jan Padiasek
Członek Rady
Józef Turczyniak
Członek Rady

Kod SWIFT (BIC)

Kod SWIFT (inaczej nazywany jako kod BIC) to najczęściej 8 znakowy ciąg liter/cyfr, służący do identyfikowania instytucji finansowej w transakcjach międzynarodowych.

Klienci Banku Spółdzielczego w Obszy realizując przelewy zagraniczne (przychodzące bądź wychodzące) muszą posługiwać się następującym kodem SWIFT: POLUPLPR
oraz numerem rachunku bankowego w standardzie IBAN, który uzyskuje się poprzez dodanie przed 26-cio cyfrowym numerem rachunku kodu (Polski) „PL”.
Przykład:
Jeśli chcesz wysłać przelew na rachunek: 00 9623 0002 0000 0000 0000 0000, 
to rachunek  IBAN będzie wyglądać następująco: PL 00 9623 0002 0000 0000 0000 0000.

Bezpieczeństwo

  • Bank Spółdzielczy w Obszy przypomina Klientom o zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z elektronicznych usług bankowych, takich jak bankowość internetowa czy karty płatnicze. Proszę zapoznać się z zasadami „Bezpiecznego bankowania” przygotowanymi przez Związek Banków Polskich, dotyczącymi: bankowości internetowej, bankowości mobilnej, bezpiecznych zakupów przez internet oraz kart bankowych

  • Depozyty w Banku Spółdzielczym w Obszy są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  • Ponadto, Bank Spółdzielczy w Obszy jest uczestnikiem:

    • Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, zarządzanego przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, którego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania należących do Systemu banków spółdzielczych, szczególnie w zakresie zapewnienia płynności i wypłacalności jej uczestnikom;

    • Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE utworzonego przez Związku Banków Polskich, który jest ogólnopolską bazą skradzionych i zagubionych dokumentów. System pomaga chronić przed procederem wyłudzeń z użyciem cudzej tożsamości. Zgłoszenia dokumentów do Systemu należy, dokonywać w placówce Banku.

  

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi