Euro-FATCA

Pliki do pobrania

  • Informacje ogólne
  • Najczęściej zadawane pytania
  • Słownik pojęć EURO-FATCA
  • Oświadczenie Klienta indywidualnego
  • Oświadczenie Klienta instytucjonalnego
  • Oświadczenie Beneficjenta Rzeczywistego

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi