Zablokuj

Zablokuj kartę telefonicznie pod numerami:

lub w portalu 

Zablokuj dostęp do konta przez Internet w systemie i Bank → i Bank → i Bank2 → i Bank2 →

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi