Witamy w Banku Spółdzielczym w Obszy

Tradycja i polski kapitał

Przez wiele lat zdobywaliśmy zaufanie Klientów, dzięki czemu nadal możemy pomyślnie realizować ich finansowe potrzeby.

Oferta

Aktualności

2023-05-23

INFORMACJA O ZEBRANIU GRUP CZŁONKOWSKICH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Obszy zawiadamia Członków i wszystkich mieszkańców gminy Obsza o zbliżających się Zebraniach Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Obszy, które odbędzie się dnia 30 maja 2023r. w siedzibie Banku Spółdzielczego w Obszy o godz. 1430

Program Zebrania dostępny tutaj.

2023-03-15

Wyłączenie autoryzacji LinkSMS

Szanowni Klienci,
zgodnie z zalecaniami UKNF dot. aktywnych linków w komunikatach wysyłanych z Banku do Klienta, Bank w dniu 03.04.2023r. zaprzestaje udostępniania autoryzacji za pomocą Link SMS w systemie I-Bank.
Zmiana dotyczy użytkowników, którzy korzystają z wersji przeglądarkowej bankowości internetowej na urządzeniu mobilnym. Zmieni się metoda autoryzacji, która zostanie zastąpiona jednorazowym kodem SMS. Dla użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej iBank BS Obsza oraz użytkowników bankowości internetowej uruchamianej na komputerach stacjonarnych/laptopach powyższa zmiana nie dotyczy.

Przepraszamy za niedogodności.

O Banku

od 1952 roku

Tradycja i zaufanie

Wieloletnie doświadczenie to dowód zaufania jakim Klienci darzą Bank Spółdzielczy w realizacji ich finansowych potrzeb.

Historia spółdzielczości bankowej w Obszy sięga roku 1952, kiedy to, 24 sierpnia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, na którym podjęto uchwałę o powołaniu Gminnej Kasy Spółdzielczej w Obszy. GKS rozpoczęła działalność 1 września 1952 – na bazie dotychczasowego Punktu Kasowego GKS Łukowa.

W latach 1952 -1956 Kasa mieściła się w części wydzierżawionego budynku drewnianego o pow. 20m². W 1956 r. przeniesiono do nowo wybudowanego budynku Gminnej Rady Narodowej zajmując dwa pomieszczenia o łącznej pow. 40m².

W 1976 r., na skutek reformy administracyjnej kraju, połączone zostały w jedną gminę dotychczasowe samodzielne gminy Obsza i Łukowa. W związku z odgórnym zarządzeniem, że na terenie jednej gminy może działać tylko jeden samodzielny BS, połączono BS w Obszy z BS w Łukowej. Nowa placówka figurowała jako Bank Spółdzielczy w Łukowej z siedzibą w Obszy. Stan taki trwał do 11 lipca 1983 r., kiedy powołano samodzielny Bank Spółdzielczy w Obszy.

więcej

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi