Aktualności

Nowe zagrożenie dla klientów bankowości elektronicznej - Duplikaty Kart SIM

Ostrzegamy o nowym typie ataku hakerów skierowanym na użytkowników bankowości internetowej. W ostatnim czasie nasiliły się ataki na klientów banków z wykorzystaniem duplikatu karty SIM.
 

Schemat działania przestępców:
W celu dokonania ww. ataku przestępcy początkowo zbierają informację o ofierze (np. z serwisów społecznościowych). Następnie za pomocą złośliwego oprogramowania wykradają login i hasło do bankowości internetowej ofiary. Po zalogowaniu uzyskują, dostęp do innych wrażliwych danych, m.in. numeru telefonu.
Dzięki sfałszowaniu lub tzw. kolekcjonerskiemu dowodowi osobistemu z danymi ofiary, wyrabiają u operatora duplikat karty SIM (np. kłamiąc, że zgubili telefon), a stara karta zostaje zablokowana. W ten sposób przestępcy uzyskują dostęp do numeru telefonu ofiary i kodów służących do potwierdzania przelewów, jakie na ten numer SMS-em wysyła bank.
Działania zaradzcze:

- nie należy pobierać programów z nieznanych źródeł;

- nie należy klikać w każdy link z wiadomości e-mail;

- nie należy podawać zbyt wielu danych o sobie na serwisach społecznościowych;

- należy posiadać aktualne oprogramowanie antywirusowe.

 W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania bankowości internetowej lub karty SIM w telefonie, należy zablokować dostęp do bankowości internetowej, kontaktując się z bankiem lub samodzielnie wprowadzając kilkukrotnie błędne hasło do logowania, aż do pojawienia się informacji o zablokowaniu dostępu.
 

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi