Aktualności

INFORMACJA O ZEBRANIU GRUP CZŁONKOWSKICH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Obszy zawiadamia wszystkich Członków BS o ZEBRANIU GRUP CZŁONKOWSKICH,

które odbędzie się dnia 16 marca 2015r. o godz. 15.00 w siedzibie Banku Spółdzielczego w Obszy.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Obszy zawiadamia wszystkich Członków BS o 
 
ZEBRANIU GRUP CZŁONKOWSKICH
 
które odbędzie się dnia 16 marca 2015r. w siedzibie Banku Spółdzielczego w Obszy o godz. 1500
 
na którym:
 
ZARZĄD BSzłoży sprawozdanie
 
- z działalności Banku Spółdzielczego w Obszy
- z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i z poprzedniego Zebrania Grupy    Członkowskiej,
- poinformuje o planie działalności Banku Spółdzielczego w Obszy na rok bieżący oraz zasadach i warunkach:
·         udzielania kredytów
·         gromadzeniu oszczędności
·         o dokonanym podziale nadwyżki bilansowej
 
ZEBRANI : 
- ocenią działalność  Banku Spółdzielczego w Obszy i realizację podjętych uchwał w roku ubiegłym
- przedyskutują kierunki działania BS
- zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawnienia działalności Banku Spółdzielczego.
 
 

 

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi