Aktualności

Informacja dla posiadaczy kart debetowych

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2015 roku, zostają wprowadzone zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych. Wszystkich posiadaczy kart prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na naszej stronie.

Wprowadzone zmiany to:

- zabezpieczenie 3D Secure czyli nowy sposób potwierdzania transakcji dokonywanych przez Internet polegajacy na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

- wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku.

- dodanie limitu dla transakcji internetowych, na dzień 1.02.2015 limity internetowe zostały zdefiniowane na podstawie limitów bezgotówkowych. W celu zdefiniowania nowych limitów transakcji internetowych należy ustalić własne limity transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego bezpośrednio w Banku lub za pośrednictwem Infolinii Banku (86 215 50 00) oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym www.kartosfera.pl.

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Obszy aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure służące do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

Portal kartowy „Kartosfera” to system umozliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi Portalu do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej. Aby zalogować się do Portalu należy wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl.

 Opis funkcjonalności znajdą Państwo klikając na link: Portal kartowy.

Opis aktywacji nowych usług związanych z płatnościami internetowymi kartą znajdą Państwo tutaj.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:

- aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
- zmieniać kod PIN,
- zastrzec kartę.
W przyszłości planowane jest uruchomienie kolejnych funkcjonalności, o których będzemy Państwa na bieżąco informować.
 

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi