Aktualności

Ostrzeżenie przed kolejnymi atakami na Klientów Bankowości Elektronicznej

Szanowni Klienci,

Informujemy o pojawieniu się złośliwego oprogramowania, które zmienia wpisywany przez Klienta numer Rachunku Bankowego.
 

Po wpisaniu lub wklejeniu wcześniej skopiowanego numeru NRB Klient widzi jak cyfry wpisane przez niego się zmieniły na zupełnie inne. Prosimy o zapoznanie się z informacjami opisującymi szczegółowo tą niebezpieczną technikę wykradania pieniędzy z kont Klientów.  Link do artykułu: http://www.cert.pl/news/8999
Prosimy o przeczytanie artykułu znajdującego się w linku powyżej.
 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 84 6891006 w.38

 

 

 

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi