Aktualności

Zmiany w usłudze 3D Secure i realizacji transakcji kartami w Internecie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2. W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r.

Zachęcamy aby już dziś ustalić własny PIN do transakcji w Internecie. Po wdrożeniu drugiego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dokonywanie transakcji w Internecie będzie nieskuteczne.

Prosimy o sprawdzenie na portalu kartosfera czy:

- numer telefonu jest aktualny

- numer telefonu to numer krajowy

- nie jest poprzedzony prefiksem kraju np. (+48)

Jeżeli numer telefonu jest nieaktualny lub wpisany numer jest poprzedzony prefiksem kraju albo jest to numer zagraniczny, należy skontaktować się z placówką Banku.

W przypadku pytań dotyczących obsługi kart lub problemów z usługą 3D Secure prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem telefonu 846891006 w.38

Instrukcja pokazująca jak nadać kod PIN w portalu KartoSFERA.

Uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure po wdrożeniu zmian.

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi