Aktualności

INFORMACJA O ZEBRANIU GRUP CZŁONKOWSKICH

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Obszy zawiadamia wszystkich Członków BS o ZEBRANIU GRUP CZŁONKOWSKICH,

które odbędzie się dnia 6 maja 2014r. w siedzibie Banku Spółdzielczego w Obszy

 

ZARZĄD BS: złoży sprawozdanie

 
  •  z działalności Banku Spółdzielczego w Obszy
  • z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,
  •  poinformuje o planie działalności Banku Spółdzielczego w Obszy na rok bieżący oraz zasadach i warunkach:
·         udzielania kredytów
·         gromadzeniu oszczędności
·         o dokonanym podziale nadwyżki bilansowej
 
ZEBRANI : 
  •  ocenią działalność  Banku Spółdzielczego w Obszy i realizację podjętych uchwał w roku ubiegłym
  • przedyskutują kierunki działania BS
  •  zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawnienia działalności Banku Spółdzielczego.

 

 

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi