Aktualności

Zebrania Grup Członkowskich

Szanowni Państwo,

w tym tygodniu rozpoczynamy spotkania grup członkowskich banku, pierwsze odbędzie się 28.02.2013r. w sali Banku Spółdzielczego w Obszy o godzinie 15.00.

Zapraszamy.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OBSZY

 

LP. MIEJSCOWOŚĆ DATA GODZINA MIEJSCE
1. OBSZA  28.02.2013  15.00  SALA BS
2. WOLA OBSZAŃSKA  01.03.2013  17.00  SZKOŁA PODSTAWOWA
3. OLCHOWIEC  01.03.2013  18.00  SZKOŁA PODSTAWOWA
4. ZAMCH  01.03.2013  19.00  SZKOŁA PODSTAWOWA
5. BABICE  07.03.2013  17.00  SZKOŁA PODSTAWOWA
6. DORBOZY  07.03.2013  18.00  REMIZA OSP

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Obszy zawiadamia wszystkich Członków BS o 
 
ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH
na których:
 
ZARZĄD BSzłoży sprawozdanie
 
  •  z działalności Banku ze specjalnym uwzględnieniem obsługi terenu Grupy Członkowskiej,
  •  z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i z poprzedniego Zebrania Grupy    Członkowskiej,
  • poinformuje o planie działalności Banku Spółdzielczego w Obszy na rok bieżący oraz zasadach i warunkach:
·         udzielania kredytów
·         gromadzeniu oszczędności
·         o dokonanym podziale nadwyżki bilansowej
 
ZEBRANI : 
  •  ocenią działalność  Banku Spółdzielczego w Obszy i realizację podjętych uchwał w roku ubiegłym,
  •  przedyskutują kierunki działania BS,
  •  zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawnienia działalności Banku Spółdzielczego,
  •  wybiorą Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi