Aktualności

Lista Laureatów Drugiej Edycji Loterii - Twoje Konto z prezentami

Szanowni Klienci,

Informujemy, że na stronie www.twojekontozprezentami.pl  została opublikowana lista Lauretatów II Edycji Loterii "Twoje konto z prezentami".

Każdy z Laureatów otrzyma pismo z informacją o wygranej i sposobie odbioru nagrody.

Nagrodę gwarantowaną od BS w Obszy w postaci Laptopa ASUS wylosował:  mieszkaniec Woli Obszańskiej

 

                         

Gratulujemy!!!

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi