Aktualności

Losowanie nagród w II edycji Loterii TWOJE KONTO Z PREZENTAMI

10 lutego br. w Centrali Banku BPS S.A. w Warszawie zostały rozlosowanie wszystkie nagrody Drugiej Edycji Loterii "Twoje konto z prezentami"

Pełna lista laureatów Loterii zawierająca rodzaj nagrody oraz imię i nazwisko Laureata zostanie opublikowana na stronie internetowej www.twojekontozprezentami.pl do dnia 2 marca 2012 r.

Zwycięzcom Gratulujemy!!!

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi