Aktualności

Lista Laureatów loterii Twoje konto z prezentami

Informujemy, że na stronie internetowej twojekontozprezentami.pl została opublikowana lista Laureatów Loterii "Twoje konto z prezentami".

Każdy z Laureatów otrzyma pismo z informacją o wygranej i sposobie odbioru nagrody.

Laureatom Gratulujemy.

 

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi