Aktualności

Informacja dla Członków BS

Zarząd Banku uprzejmie informuje, że została dopisana dywidenda w wysokości 50%.

W związku z powyższym wzywa się wszystkich Członków Banku Spółdzielczego w Obszy do weryfikacji posiadanych obecnie jednostek udziałowych!

Wysokość dywidendy jest zdecydowanie wyższa od oprocentowania lokat bankowych oraz Obligacji Skarbu Państwa, co pokazuje że warto być udziałowcem Banku.

Członkiem Banku Spółdzielczego w Obszy może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie deklaracji oraz wpłata wpisowego i co najmniej trzech jednostek udziałowych.

Zapraszamy wszystkich do zostania UDZIAŁOWCEM Banku!

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi