Aktualności

Lokaty terminowe

Bank otwiera i prowadzi lokaty oszczędnościowe STANDARD  w złotych,  z minimalnym wkładem 500 zł oraz zmiennym oprocentowaniem, na okresy:

 • 1 miesiąca
 • 3 miesięcy
 • 6 miesięcy
 • 12 miesięcy
 • 24 miesięcy
p>Lokaty zakładane są w ramach umowy o prowadzenie rachunków bankowych w złotych, na rzecz:

 • osób fizycznych (także osób nieletnich),
 • klientów instytucjonalnych.

Jeżeli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana Bank po dopisaniu odsetek  automatycznie odnawia lokatę na dotychczasowych warunkach.

Środki zgromadzone na rachunkach w Banku objęte są systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Aktualne oprocentowanie lokat wynosi:

 • 1 miesięczna:   2,5 %
 • 3 miesięczna:   3,1 %
 • 6 miesięczna:   3,5 %
 • 12 miesięczna; 5,2 %
 • 24 miesięczna:  6 %

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi