Oferta / Rachunki

Dla klientów indywidualnych

Bank prowadzi:

 1. Rachunki Oszczędnościowo – Rozliczeniowe w złotych „POL-KONTO”

  Posiadaczem Rachunku Oszczędnościowo – Rozliczeniowego „POL-KONTO” może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (będąca rezydentem lub nierezydentem). Osoba fizyczna może być równocześnie posiadaczem jednego POL-KONTA własnego oraz współposiadaczem tylko jednego POL-KONTA wspólnego.

  POL-KONTO służy do:
  • przechowywania środków pieniężnych,
  • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych (za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej),
  • korzystania z karty płatniczej VISA Classic, Visa PayWave,
  • zaciągania kredytu odnawialnego,
  • korzystania z systemu Bankowości Elektronicznej.


  Dokumenty wymagane do założenia Rachunku:
  • dowód osobisty lub paszport zagraniczny w przypadku nierezydentów


  Wybrane stawki z tabeli prowizji i opłat:
  • opłata za założenie rachunku: 0 zł
  • opłata miesięczna za prowadzenie: 0 zł
  • opłata za przelew ELIXIR: 4 zł,
  • prowizja od wypłat gotówkowych z konta: 0,50 zł,
  • prowizja od wpłat gotówkowych na konto: 0 zł.


   
 2. Rachunki płatne na żądanie a’vista w złotych potwierdzone książeczką oszczędnościową.

  Właścicielem książeczki może być osoba fizyczna będąca rezydentem (także osoba niepełnoletnia) posiadająca zdolność do czynności prawnych.

  Rachunek płatny na żądanie służy do:
  • gromadzenia i dysponowania środkami pieniężnymi,
  • kontrolowanie oszczędności za pomocą książeczki,
  • dokonywania płatności płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
  • korzystania ze zleceń stałych.


  Opłaty i prowizje rachunku a'Vista:
  • opłata za założenie rachunku: 0 zł,
  • opłata miesięczna za prowadzenie rachunku: 0 zł,
  • opłata za wydanie książeczki: 15 zł,
  • prowizja od wypłat gotówkowych: 0,50 zł,
  • opłata za przelew Elixir: 4 zł.

Polityka Prywatności, liczba odwiedzin:
© 2010 - 2019 Net Partners