Oferta / Rachunki

Dla firm

Rachunek Rozliczeniowy Bieżący oraz Pomocniczy w złotych

Bank prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące oraz pomocnicze w złotych na rzecz:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych i jawnych tych osób,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacji, związków, stowarzyszeń, fundacji (i innych.) utworzonych dla celów społecznych lub gospodarczo użytecznych.

Rachunek Rozliczeniowy Bieżący umożliwia:

 • przechowywanie środków pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
 • korzystanie z kredytu w Rachunku Bieżącym,
 • składanie stałych zleceń,
 • składanie poleceń zapłaty,
 • korzystanie z systemu Bankowości Elektronicznej.

Dokumenty wymagane do założenia Rachunku:

 • prawidłowo wypełniony wniosek,
 • aktualny wpis do Rejestru lub Ewidencji właściwego Urzędu,
 • zaświadczenia z nadania REGON i NIP.

Wymagane jest również posiadanie pieczęci firmowej.

Wybrane stawki z tabeli prowizji i opłat:

 • opłata za założenie rachunku: 0 zł,
 • opłata miesięczna za prowadzenie rachunku: 10 zł,
 • opłata za przelew ELIXIR: 4 zł,
 • prowizja od wypłat gotówkowych z konta: 0,5 % (min. 3 zł, max 300 zł),
 • prowizja od wpłat gotówkowych na konto: 0 zł.

Polityka Prywatności, liczba odwiedzin:
© 2010 - 2019 Net Partners